Styregruppen:

Hemingway Club Roskilde, (styregruppen):

Michael Kristiansen, mobil 30348809 (tovholder),

Søren Carlsen, mobil 23454852 (IT og PR),

Jens Friborg, mobil 29412540 (arrangement),

Hans-Henrik Madsen, mobil 40205464, (kasserer).

Arne Zøller, mobil 29871957, (arrangement)

John Christiansen, mobil 29275176 (arrangementer)

Poul Bøegh-Nielsen, mobil 31482408 (web master)

Mail: info.roskilde@hemingwayclub.dk