Hemingway Club® er et dansk socialt netværk for voksne mænd i alderen 60+.

Væsentlige kriterier, for at man kan accepteres som Hemingway Club ® (HC), er disse punkter:

1. HC henvender sig udelukkende til mænd, i aldersgruppen 60+

2. HC henvender sig primært til mænd der er selvhjulpne og som har mulighed for at deltage i – og medvirke til – det fællesskab og netværk klubben udgør

3. HC etableres hvis det er praktisk og muligt i et samarbejde med det lokale Frivillig Center

4. HC er en økonomisk uafhængig, non-profit netværksgruppe

5. HC´s aktiviteter finansieres i nødvendigt omfang (og såvidt muligt) igennem brugerbetaling. Der er således ikke tale om nogen form for uønsket binding eller økonomisk forpligtelse for det enkelte medlem

6. HC er som klub betragtet uafhængig af parti-politik, religion og andre tilhørsforhold

7. HC baserer sig på regelmæssige – gerne ugentlige – formiddagsmøder, året rundt

8. HC´s møder er baseret på åbenhed, alsidighed og respekt for andre

9. HC´s administration skal være præget af enkelhed, gennemskuelighed og mangel på bureaukrati

10. HC ledes og administreres af en selvsupplerende styregruppe, der selv bestemmer omfanget af information vedrørende klubbens drift.