Kopi af artikel i Roskilde tidende den 21. September 2022

Hemingway Club Roskilde – hvad er det for en størrelse?

Umiddelbart, når navnet Hemingway indgår, vil den første indskydelse naturligt være, at der er tale om en klub, som dyrker historikken omkring forfatteren Ernest Hemingway. Hemingway Club Roskilde har imidlertid ingen relationer til den nævnte kendte forfatter. I steder er der tale om en klub og socialt netværk for voksne mænd i alderen 60+.

Hvorfor har Hemingway Club Roskilde så ikke tidligere tilkendegivet tilstedeværelsen og muligheden for at rekruttere mænd fra lokalområdet? Årsagen skal givet findes i perioden med Corona, hvor Hemingway Club Roskilde i lange perioder var nedlukket i lighed med det øvrige foreningsliv i Roskilde. Men nu er vi parat til at optage nye medlemmer, og forhåbentlig være med til at etablere Hemingway Club 2 og 3 i Roskilde, hvis behovet skulle opstå.

For lige at vende tilbage til tilblivelsen og historikken omkring Hemingway Club Roskilde. Klubben blev dannet ved et tilfælde i slutningen af 2019. Hemingway Club Danmark havde fået midler fra Velux Fonden til at udbrede konceptet omkring klubberne til et nationalt anliggende. Dette signal blev fanget af flere potentielle interesserede i Roskilde. Samtidig var signalet også nået til lederen af Frivilligcenter Roskilde, Michael Riedel. Så var kimen således lagt til at få etableret Hemingway Club Roskilde. Det skal her bemærkes, at uden Michael Riedels positive tilgang til at hjælpe med at få projektet søsat, så ville Hemingway Club Roskilde ikke have overlevet ret længe. Hemingway Club Roskilde har i den grad været begunstiget i fra starten at have udgangspunkt i nogle helt fantastiske lokaliteter i Frivilligcenter Roskilde. Videre har vi fået stor støtte af lederen og de dygtige medarbejdere i Frivilligcentrets sekretariat. Så der var ingen vej udenom. På med vanterne og så var vejen lagt til at blive en del af familien Hemingway Club Danmark. Første møde i Hemingway Club Roskilde blev afholdt onsdag den 22. januar 2020.

Hvad er Hemingway Club Roskilde så for en størrelse? Som tidligere omtalt er der tale om et socialt netværk for voksne mænd i alderen +60, og som er selvhjulpne. Netværket bygger på frivillighed, fællesskab og ressourcestærke ældre mænd, som bl.a. er i stand til at hjælpe andre. Vores ambition er at skabe fælles aktiviteter, hvor selvhjulpne mænd i +60 alderen trives og man vedligeholder de sociale kompetencer – det giver et godt liv. Hemingway Club Roskilde har underskrevet det nationale charter, hvilket betyder, at vi skal være økonomisk uafhængig, uafhængig af partipolitik, religion og sociale grupperinger.

Hemingway Club Roskilde holder møde hver anden onsdag – altid i lige uger, kl. 09.30-11.30 i ”klubhuset”, Frivilligcenter Roskilde, Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde. På nogle mødedatoer er der arrangeret udflugter og arrangementer ude af huset. Bl.a. har vi spillet minigolf i Jyllinge, besøgt det nye sluseanlæg i Jyllinge, været på besøg i Roskilde Domkirke, besøgt Roskilde Brandvæsen, fået rundvisning på Holmen og Peder Skram. Blot for at nævne nogle af de aktiviteter, som vi har oplevet sammen. Ud over de nævnte arrangementer og udflugter er vi blevet beriget med en lang række spændende foredrag holdt i Frivilligcentret.

For tiden består Hemingway Club Roskilde af 70 medlemmer. Vi har været tæt på 90, hvilket er klubbens smertegrænse. Derfor åbner vi nu op for, at interesserede kan melde sig under fanerne ved at skrive til info.roskilde@hemingwayclub.dk For at blive medlem af klubben skal man være bosat i Roskilde kommune eller have tilknytning til kommunen – og ved optagelsen have betalt det årlige kontingent på kr. 100,00.

Selv om vi skal være økonomisk uafhængig, så betales et årligt kontingent på kr. 100,00, ligesom der afkræves mindre beløb i forbindelse med møder og udflugter. Vi vil også lige nævne her omkring økonomien, at vi i den grad har været godt hjulpet økonomisk i forhold til tildeling af midler fra diverse puljer, som administreres af Roskilde kommune. Fra Hemingway Club Roskilde skal lyde en stor tak for dette.

Ud over at vi ser frem til at nye medlemmer vil dukke op, så har Hemingway Club Roskilde sammen med Frivilligcenter Roskilde et håb om, at der på sigt kan etableres flere nye Hemingway klubber i Roskilde. Hos vores naboer og gode venner i Greve, Solrød og Køge er der som minimum etableret 2 Hemingway klubber i hver kommune. Så burde der i en by og kommune med Roskildes størrelse også være basis for etablering af flere Hemingway klubber.

Frivilligcenter Roskilde og Hemingway Club Roskilde står klar til at hjælpe nye klubber i gang. Vi er sikre på, at potentialet findes, det er bare om at komme ud af busken.

Hvis du vil vide mere om Hemingway Club Roskilde, kan du besøge vores hjemmeside:

På vegne af Hemingway Club Roskilde

Michael Kristiansen